Jornada acadèmica del Museu d'Història de Barcelona


El Cercle va ser present a la Jornada acadèmica del Museu d'Història de Barcelona sobre les bases colonials de Barcelona amb una conferència de Tate Cabré sobre la ruta dels indians a la ciutat comtal. Moderava el debat el Dr. Martín Rodrigo Alharilla, de la Universitat Pompeu Fabra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario